Uncategorised

SILTAMÄKI – SUUTARILA – SEURA ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YLEISTÄ

Siltamäki – Suutarila – Seuran keskeiset linjaukset vuodelle 2015 erikseen määriteltyjen tavoitteiden lisäksi ovat alueemme yleiskaavan valmisteluun vaikuttaminen siten, että Helsingin tuleva yleiskaava vastaa alueemme asukkaiden näkemystä toimivasta, viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä, jossa asukkaiden palvelut ovat helposti saatavissa.

Toinen vuotta 2015 koskeva erityistavoite on vauhdittaa Siltamäen ostoskeskuksen kehittämistä, jotta asukkailla on tulevaisuudessakin toimivat ja kattavat lähipalvelut saatavissa kaupunginosamme sydämenä toimivasta ostoskeskuksesta.

Kolmantena painopistealueena on koulujen, päivähoidon sekä terveyspalvelujen tulevaisuuteen vaikuttaminen, jotta alueemme lapsilla sekä ikäihmisillä olisi tarvittavat palvelut käytettävissään lähellä kotia.

Tavoite 1 YHTEISÖLLLISYYDEN LISÄÄMINEN

Toimimme aktiivisena osana alueemme arkea kokoamalla eri ikäpolvien ja eri intressiryhmien edustajat saman pöydän ääreen etsimään keinoja kotialueemme ja sen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keinot:

1. Järjestämme tarvittaessa 2-3 asukasiltaa ja osallistumme muihin alueen asukastilaisuuksiin.

2. Pyrimme kasvattamaan nykyisten jäsenten aktiivisuutta ja herättämään mahdollisten uusien jäsenten kiinnostuksen Siltamäki – Suutarila – Seuran toimintaan.

3. Olemme aloitteellisia ja etsimme yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena parantaa asukkaiden turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä keskinäistä kanssakäymistä.

4. Kotialueemme tarvitsee yhteisin asukastilan, kuten monissa muissa kaupunginosissa jo on. Jatkamme neuvotteluja kaupungin kanssa sopivan tilan löytämiseksi tai aikaansaamiseksi.

Tavoite 2 PALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Tuotamme ja/tai koordinoimme alueella annettavia ihmisten arkea tukevia palveluja. Keinot:

1. Ylläpidämme Siltamäen Korttelitupaa, joka toimii toistaiseksi Siltamäen seurakuntakodissa tiistaisin ja perjantaisin klo 11-14. Pyrimme kaupungin kanssa ratkaisuun, jossa Korttelitupa voi toimia omassa asukastilassa. Neuvottelemme sosiaali- ja terveysviraston kanssa korttelitupatoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen.

2. Korttelituvan vapaaehtoiset avustavat osaamisensa puitteissa ikääntyneitä asioinnissa ja tiedonhaussa ja ennen kaikkea yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunnassa.

3. Jatkamme Kansalaismuistin kokoamista ja täydentämistä.

4. Tarjoamme Korttelituvassa Ystävänpäiväkahvit paikallisille asukkaille ja yhteistyökumppaneille 14.2.2015.

5. Osallistumme Helmihulinoihin ja autamme tarpeen mukaan Talviriehan toteutuksessa.

6. Toukokuussa järjestämme Siltamäen ostoskeskuksella perinteisen Kevätkirpputorin.

7. Toteutamme Siltamäki – Suutarila päivän tuttuun tapaa syyskuun 1. lauantaina 5.9.2015 sekä Kyläjuhlan lokakuun lopulla.

8. Olemme mukana Tonttupolun toteutuksessa.

9. Joulukuussa pidämme Korttelituvassa pikkujoulun ja tarjoamme asiakkaillemme joulupuuron.

10. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme Korttelituvan asiakkaille kulttuuri- ja virkistystoimintaa vuoden aikana.

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n johtokunta vuonna 2018:

Timo Tossavainen, puheenjohtaja

Jutta Dahlin

Timo Halme

Pasi Majasaari

Anna-Liisa Niemelä

Katja Tammelin

Hannu Tuominen

Sauli Vehma

Heta Warto-Tillander

Yhteydenotot: sisuseura@gmail.com

 

SUUNNITELMIA

Vantaanjoen varren maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma vuosille 2006 - 2018.                              

http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2005/vantaanjoki_2005_2.pdf

************************************************************************
Siltamäki-Tapulikaupunki-Töyrynummi aluesuunnitelma vuosille 2008-20017 http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Suutarila_raportti_netti.pdf

 ************************************************************************

-Rakennusviraston selvitys Siltamäen aluepuiston puuvartisesta kasvillisuudesta ja sen kehittämisestä on valmistunut. Tavoitteena on ollut luoda puistolle kokonaisvaltainen kasvillisuuden kehittämissuunnitelma, jossa on huomioitu kasvillisuuden kehitys, kulttuurihistoriallinen arvo sekä nykyiset puutteet.

-Siltamäenpuisto edustaa 70-luvun aikakauden suunnitteluperiaatteita, jossa nykyinen kasvillisuus on säilynyt alkuperäisenä, mutta huonokuntoisena. Puiston kehittämisen tavoitteena on kunnostaa kasvillisuusalueet puiston kulttuurihistoriallista arvoa vaalien, jolloin myös merkkejä historiallisesta kehityksestä jää näkyviin.

-Työhön on inventoitu Siltamäen aluepuiston puuvartinen kasvillisuus ja myös esitetty samanaikaisesti suunniteltu kasvillisuuden kehittämissuunnitelma ja hoito. Työn perusteella toteutetaan puiston kasvillisuuden kehittämistyöt ja tehdään muutoksia puiston hoitotoimenpiteisiin.

-Inventoinnin ja raportin on tehnyt harjoittelutyönään maisema-arkkitehtiopiskelija Kaisa Lahti käyttäen apunaan rakennusviraston asiantuntijoita.

-Raporttiin voi tutustua rakennusviraston internet sivuilla osoitteessahttp://www.hel.fi/julkaisusarja 2011, rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) sekä Suutarilan kirjastossa.

Lisätietoja Siltamäen aluepuiston inventoinnista ja kehittämisestä antaa katu- ja puisto-osaston aluesuunnittelija Virpi Vertainen p. 09310 38518.

 

************************************************************************

 

img_1545.jpg

Osoitteemme:  www.siltamakisuutarila.fi

SILTAMÄKI-SUUTARILA-SEURA ry

Vuodesta 1970 toiminut kaupunginosayhdistys tekee laajaa yhteistyötä kotialueensa  toimijoiden kanssa. Tämä on luontevaa, koska perheitä on jo monessa  sukupolvessa, ja yhdessä tekemiselle on perinteitä.

Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi on monen polven asuinaluetta. Toivommekin eri-ikäisiä ihmisiä vaikuttamaan kotialueemme parhaaksi.

Alueemme suunnittelun lähtökohtakin on aikoinaan ollut yhteisöllisyys. Alueen vetovoimaa lisää myös ympäristö puustoineen, ulkoilu- ja virkistysalueineen, joista Siltamäen rantapuisto edustaa aikakautensa merkittävintä maisemapuistoa.

Seuran toiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta, ja kaupungin hankkeissa se on alueensa lausunnonantaja. Alueen tulevaa kehitystä mietittäessä korostuu haasteiden tarkastelu yhdessä, jolloin lääkkeetkin niihin löydetään samalla tavalla.

Seura on osaltaan ollut vaikuttamassa palveluiden turvaamiseen, ja haluaa olla kokoava voima. Tavoitteena on turvallisuus, viihtyisyys ja palveluiden säilyttäminen.

Näkyvimmät toimintamme tällä hetkellä  ovat ikäihmisten Korttelitupa,  syksyinen Si-Su-päivä alueen yhteistyönä ja Kevätkirppis.

Toiminta-alueemme rajat: Pohjoisessa Kehä 3 ja Taivaankansi asuinalue, lännessä Keravanjoki, etelässä Tapaninkyläntie ja idässä Rintamasotilaantie-Henrik Forsiuksentie-Jupiterintie. Alla linkki alueen karttakuvaan: 

sisu_aluekuva.odt

Jäsenmaksu 10 euroa/vuosi. Seuran tilinumero on:

Nordea FI52 1025 3000 2552 68, viite 1012.

Jäsenmaksulomake_2017_SiSu-seura.doc

Täytä oheinen jäsenmaksulomake jonka voi toimittaa K-Market Kavaljeerin eteisessä olevaan Korttelituvan postilaatikkoon Jousimiehentie 3 tai seuramme sähköpostiin:

sisuseura@gmail.com.

Katso seuran säännöt (pdf)!

Viihtyisä ja toimiva asuinalue on meille kaikille tärkeä! Tervetuloa mukaan toimintaan!