SILTAMÄKI – SUUTARILA – SEURA ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YLEISTÄ

Siltamäki – Suutarila – Seuran keskeiset linjaukset vuodelle 2015 erikseen määriteltyjen tavoitteiden lisäksi ovat alueemme yleiskaavan valmisteluun vaikuttaminen siten, että Helsingin tuleva yleiskaava vastaa alueemme asukkaiden näkemystä toimivasta, viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä, jossa asukkaiden palvelut ovat helposti saatavissa.

Toinen vuotta 2015 koskeva erityistavoite on vauhdittaa Siltamäen ostoskeskuksen kehittämistä, jotta asukkailla on tulevaisuudessakin toimivat ja kattavat lähipalvelut saatavissa kaupunginosamme sydämenä toimivasta ostoskeskuksesta.

Kolmantena painopistealueena on koulujen, päivähoidon sekä terveyspalvelujen tulevaisuuteen vaikuttaminen, jotta alueemme lapsilla sekä ikäihmisillä olisi tarvittavat palvelut käytettävissään lähellä kotia.

Tavoite 1 YHTEISÖLLLISYYDEN LISÄÄMINEN

Toimimme aktiivisena osana alueemme arkea kokoamalla eri ikäpolvien ja eri intressiryhmien edustajat saman pöydän ääreen etsimään keinoja kotialueemme ja sen asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keinot:

1. Järjestämme tarvittaessa 2-3 asukasiltaa ja osallistumme muihin alueen asukastilaisuuksiin.

2. Pyrimme kasvattamaan nykyisten jäsenten aktiivisuutta ja herättämään mahdollisten uusien jäsenten kiinnostuksen Siltamäki – Suutarila – Seuran toimintaan.

3. Olemme aloitteellisia ja etsimme yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kanssa tavoitteena parantaa asukkaiden turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä sekä keskinäistä kanssakäymistä.

4. Kotialueemme tarvitsee yhteisin asukastilan, kuten monissa muissa kaupunginosissa jo on. Jatkamme neuvotteluja kaupungin kanssa sopivan tilan löytämiseksi tai aikaansaamiseksi.

Tavoite 2 PALVELU- JA YSTÄVÄTOIMINTA

Tuotamme ja/tai koordinoimme alueella annettavia ihmisten arkea tukevia palveluja. Keinot:

1. Ylläpidämme Siltamäen Korttelitupaa, joka toimii toistaiseksi Siltamäen seurakuntakodissa tiistaisin ja perjantaisin klo 11-14. Pyrimme kaupungin kanssa ratkaisuun, jossa Korttelitupa voi toimia omassa asukastilassa. Neuvottelemme sosiaali- ja terveysviraston kanssa korttelitupatoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen.

2. Korttelituvan vapaaehtoiset avustavat osaamisensa puitteissa ikääntyneitä asioinnissa ja tiedonhaussa ja ennen kaikkea yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunnassa.

3. Jatkamme Kansalaismuistin kokoamista ja täydentämistä.

4. Tarjoamme Korttelituvassa Ystävänpäiväkahvit paikallisille asukkaille ja yhteistyökumppaneille 14.2.2015.

5. Osallistumme Helmihulinoihin ja autamme tarpeen mukaan Talviriehan toteutuksessa.

6. Toukokuussa järjestämme Siltamäen ostoskeskuksella perinteisen Kevätkirpputorin.

7. Toteutamme Siltamäki – Suutarila päivän tuttuun tapaa syyskuun 1. lauantaina 5.9.2015 sekä Kyläjuhlan lokakuun lopulla.

8. Olemme mukana Tonttupolun toteutuksessa.

9. Joulukuussa pidämme Korttelituvassa pikkujoulun ja tarjoamme asiakkaillemme joulupuuron.

10. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme Korttelituvan asiakkaille kulttuuri- ja virkistystoimintaa vuoden aikana.

 

Tavoite 3 VIRANOMAISYHTEYDET

Olemme yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa. Keinot:

1. Vaikutamme päätöksentekoon tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä olemalla aktiivisesti yhteydessä sekä valmisteleviin virkamiehiin että poliittisiin päättäjiin aluettamme koskevissa asioissa.

2. Annamme lausuntoja viranomaisille.

3. Seuraamme kunnallista päätöksentekoa, asioiden valmistelua sekä päätösten toimeenpanoa ja projektien edistymistä sekä toteutumista.

4. Kutsumme viranomaisten edustajia tarpeen mukaan informoimaan asukkaita suunnitteilla ja/tai meneillään olevista hankkeista.

5. Pyrimme käynnistämään yhteistyön Lähiöprojektin kanssa.

Tavoite 4 VERKOSTOITUMINEN

Kehitämme yhteyksiämme oman alueen ja kaupungin palvelujen tuottajiin. Keinot:

1. Pidämme yllä yhteistyökumppaneiltamme ja paikallisilta toimijoilta keräämäämme sähköpostiosoitteistoa.

2. Käynnistämme kuukausittaisen uutiskirjeen julkaisemisen, jonka sisältö kootaan alueemme yhteistyöverkostoon kuuluvilta tahoilta.

3. Kutsumme paikallisia toimijoita yhteistyöpalaveriin kanssamme tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi, esimerkiksi Si – Su päivän ja Kyläjuhlan merkeissä.

4. Luomme yhteistoimintasuhteet palvelujen tuottajiin/vastuuhenkilöihin henkilötasolla niin kaupungin kuin yksityissektorin osalta.

Tavoite 5 VIESTINTÄ

Viestintämme on vuorovaikutteista, aktiivista ja monimuotoista. Keinot:

1. Toimitamme asukastiedotteen 1 – 3 kertaa vuodessa.

2. Seuran nettisivut ovat edelleen alueen yhteisessä käytössä. Lisäksi seura on myös Facebookissa.

3. Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti on keskeinen informaation välityskanava.

4. Kutsumme paikallisten toimijoiden edustajia johtokunnan kokouksiin.

5. Osallistumme alueella käytäviin keskusteluihin ajankohtaisista asioista.

Tavoite 6 TOIMIVA YHDISTYS

Siltamäki – Suutarila – Seura ry on aktiivinen asukkaiden edunvalvoja. Keinot:

1. Ihmisläheisyyttä, välittämistä ja yhteisöllisyyttä korostava arvopohja.

2. Yksinkertainen organisaatio.

3. Toiminta on tavoitteellista.

4. Innostunut ja aktiivinen johtokunta.

5. Selkeät vastuujaot.

6. Kattavat verkostot.

7. Hyvä hallintotapa sekä päätöksenteossa että taloudenhoidossa.