Kannanotot

Siltamäki - Suutarila - Seura on esittänyt terveyslautakunnalle huolensa alueen asukkaiden pääsystä hoitoon Malmin sairaalan remontin aikana.

Helsingin kaupunginhallitus
SIIRTOLAPUUTARHA- JA KESÄMAJATYÖRYHMÄN RAPORTTI
KANNANOTTO ASIAA KOSKEVAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSEEN
Siltakylän pelto
Työryhmän raportista 10.2.2009 käy ilmi, että Siltamäessä Keravanjoen ranta-alueen peltoa Siltakyläntien pohjoispuolella, Siltakylän rantapuistossa, pidetään hyvin sopivana siirtolapuutarhahankkeen toteuttamiseen.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston julkaisussa Suosituksia rakennussuojelukohteille esikaupunkialueilla
YB 20/86, s. 144, on lause Siltakylän pelloista ja Keravanjoen varresta: ”Maatalousperinnettä tulee säilyttää maiseman suojelussa näkymänä julkisiin rakennuksiin, alueen maisemallisesta maatalousperinteen näkymästä, myös kirkonkylän puolelle, avoimina tiloina, jokinäkymien korostamisena tms. keinoin.”
Nyt liki 24 vuotta myöhemmin alustavissa suunnitelmissa on 100 siirtolapuutarhamökkiä käytännössä puolisuljetulla toimintaperiaatteella rikkomassa Keravanjoen ranta-alueen perinnemaiseman idyllin. Aluetta on jo supistettu kaavoittamalla sinne pientaloalue ja uusi katu.
Siirtolapuutarhahanke toteutuessaan supistaa suositun virkistysalueen ja jokivarren ulkoilualueiden käyttöä kohtuuttomasti. Syytä on myös huomioida mitä haittoja mökkiasumisesta aiheutuu Keravanjoelle, jonka kalakantaa on vuosia koetettu kohentaa ja vedenlaatua parantaa.
 
Siltakylän rantapuiston jatkeena olevissa Siltamäen urheilupuistossa ja Siltamäen aluepuistossa on runsaasti mahdollisuuksia harrastustoimintaan. Varsinkin liikuntapuisto aiheuttaa kesäaikana ympäristöä rasittavaa autoliikennettä. Mökkielämiseen liittyy monenmoista tavaran ja tarvikkeen kuljetusta. Mökkiyhdyskunta tulee lisäämään entisestään liikennettä, vaikka julkisen liikenteen pysäkit ovatkin lähellä.
Vaskiniitty
Suutarilassa on Vaskiniityn alueella valmiiksi kaavoitettuna viljelyspalsta-alue.  Liikenneyhteydet sinnekin ovat hyvät. Maisemallisesti sen enempää kuin virkistyskäytössäkään alue ei nykyisellään ole niin merkittävä kuin Keravanjoen ranta-alueet. Päinvastoin, siellä siirtolapuutarhamökit elävöittäisivät nykyistä puistonimikkeellä olevaa joutomaa- ja läpikulkualuetta.
Keravanjoen ranta-alueet ovat noin 24 vuodessa kaupungin näkökulmasta katsoen menettäneet miljööhistoriallisen arvonsa. Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n näkökulmasta katsoen näin ei ole. Siltamäki-Suutarila-Seura ry ei nyt eikä vastaisuudessa tule puoltamaan sellaisia hankkeita joilla vielä silvottaisiin satoja vuosia säilynyt alueen historiasta kertova kulttuurihistoriallisesti arvokas ranta-alue ja siihen läheisesti liittyvät Siltakylän pellot.
Esitämme vaihtoehtona
Vaskiniityn aluetta jos Suutarilan peruspiiriin välttämättä, nyt tai tulevaisuudessa, on toteutettava siirtolapuutarhamökkikylä. Samanlaisella kaavamuutoksellahan se toteutuisi Vaskiniityn alueella kuin mitä mahdollisesti oltaisiin tekemässä Keravanjoen ranta-alueiden suhteen.
Esitämme myös
että tarkoin harkittaisiin hanketta mökkikylän perustamisesta Tuomarinkylän kartanon pellolle. Toivottavaa olisi, että kehitettäisiin erilaisia eläimiin liittyviä harrastusmahdollisuuksia siellä jo olevien lisäksi.
Siltamäki-Suutarila-Seura ry