SUUNNITELMIA

Vantaanjoen varren maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma vuosille 2006 - 2018.                              

http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2005/vantaanjoki_2005_2.pdf

************************************************************************
Siltamäki-Tapulikaupunki-Töyrynummi aluesuunnitelma vuosille 2008-20017 http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/Suutarila_raportti_netti.pdf

 ************************************************************************

-Rakennusviraston selvitys Siltamäen aluepuiston puuvartisesta kasvillisuudesta ja sen kehittämisestä on valmistunut. Tavoitteena on ollut luoda puistolle kokonaisvaltainen kasvillisuuden kehittämissuunnitelma, jossa on huomioitu kasvillisuuden kehitys, kulttuurihistoriallinen arvo sekä nykyiset puutteet.

-Siltamäenpuisto edustaa 70-luvun aikakauden suunnitteluperiaatteita, jossa nykyinen kasvillisuus on säilynyt alkuperäisenä, mutta huonokuntoisena. Puiston kehittämisen tavoitteena on kunnostaa kasvillisuusalueet puiston kulttuurihistoriallista arvoa vaalien, jolloin myös merkkejä historiallisesta kehityksestä jää näkyviin.

-Työhön on inventoitu Siltamäen aluepuiston puuvartinen kasvillisuus ja myös esitetty samanaikaisesti suunniteltu kasvillisuuden kehittämissuunnitelma ja hoito. Työn perusteella toteutetaan puiston kasvillisuuden kehittämistyöt ja tehdään muutoksia puiston hoitotoimenpiteisiin.

-Inventoinnin ja raportin on tehnyt harjoittelutyönään maisema-arkkitehtiopiskelija Kaisa Lahti käyttäen apunaan rakennusviraston asiantuntijoita.

-Raporttiin voi tutustua rakennusviraston internet sivuilla osoitteessahttp://www.hel.fi/julkaisusarja 2011, rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) sekä Suutarilan kirjastossa.

Lisätietoja Siltamäen aluepuiston inventoinnista ja kehittämisestä antaa katu- ja puisto-osaston aluesuunnittelija Virpi Vertainen p. 09310 38518.

 

************************************************************************